e:Archiver

Enkel arkivering

DI1_tn.jpg

Enigio och långtidsbevarande

English

Använd e:Archiver för att enkelt arkivera dina filer i ett framtidssäkert format, med kraftfull metadatahantering och omfattande sökalternativ.

 

 • Överföring från fysisk/digital media till digital media

 • Initiera din digitalisering och förberedelse för andra e-arkiv genom e:Archiver

 • Mellanarkiv eller slutförvaring

 • Stäng av gamla affärssystem och spara data

 • Modernt användargränssnitt (GUI) som är intuitivt och lätt att använda

 • Betala efter din användning, månadsvis eller årlig avgift beroende på arkivstorlek

 • Lätt att börja använda, lätt att sluta använda, kostnadseffektiv

 • Möjlighet att exportera till andra e-arkiv enligt FGS-standard

 • Molntjänst eller lokalt installerad

 

Grundfunktionalitet
 

 • Förbereder, laddar, organiserar och konverterar data automatiskt till ett arkivsäkert format (PDF/A)

 • Mönsterregler kan skapas för att upptäcka och tilldela metadata vid inläsning

 • Standard metadataschema är Dublin Core

 • Inläsning av text från inskannade dokument och bilder (OCR) med fritextsökning

 • Manuellt bearbeta information vid behov

 • I "Bearbeta”-läget kan användaren effektivt uppdatera flera poster

 • Arkivmaterialet lagras både som original och som konverterad

 • REST API finns för att automatiskt överföra poster till e:Archiver

Enigios bakgrund inom Arkivvetenskap

På Enigio har vi digitalisering, långsiktigt bevarande av digitala data och e-arkivsystem i vårt DNA.

 

Vi ser integrationen mellan ny teknik som blockchainlösningar och dokumenthantering som en viktig utveckling inom e-arkiv och integriteten hos långsiktiga lagringslösningar. Det är därför vi anser att det är naturligt att vår molnlagringslösning e:Archiver är integrerad direkt med vår blockchainlösning för spårbarhet och tidsstämplar; Enigio time:beat.

 

Således, när du använder vår molnbaserade lösning Enigio e:Archiver, får du obestridlig integritet automatiskt (vilket ingår i tjänsten).

Bakgrund

När Enigio startades kom en del av vårt team som en spin-off från e-arkivteamet på det svenska företaget Signifikant AB. På Signifikant deltog dessa ingenjörer (nu våra kollegor) i att bygga, förbättra och förvalta en av de mest använda e-arkivplattformarna i Sverige, kallad OEF R7 (Open e-Archive Framework).

 

OEF R7 har bland annat använts som bas för e-arkivsystem för cirka 12 regionala länsarkiv i Sverige som lagrar journaler. Den största idag lagrar över 120 miljoner medicinska journaler (statistik från 2015).

 

Enigio Time äger idag rättigheterna till OEF R7-källkoden, men säljer för närvarande den inte. Istället fokuserar vi på att skapa och utveckla vår nya och enklare att använda, molntjänstbaserade e:Archiver. Den är lättare, mindre komplex, modern och lätt att komma igång med. Det är också enkelt att exportera dina data till ett nytt system, då denna funktion är inbyggd från början.

 

Utöver denna bakgrund är vi som enda svenska företag medlemmar i InterPARES Trust-nätverket för forskning inom långtidsbevaring.

Fig 1. Källdatapaket (SIP-indatapaket) kan laddas manuellt av GUI eller via integration med REST API.

Fig 2. Översikt över flödes- och lagringsskikt inom Arkivsäkrarmolntjänsten.

Fig 3. Abstraktion av hur källkodspaket och ursprungliga konverterade poster lagras inom e:Archivers molntjänst.

Fig 4. När du söker efter specifika poster finns omfattande sök- och filtermöjligheter, inklusive fritextsökning med förslag.

Learn more about the possibilities

By selecting send you consent to Enigio Privacy Policy.